Chiro Don Bosco Hoboken
Chiro Don Bosco Hoboken
Chiro Don Bosco Hoboken

V.Z.W.

DON BOSCO CHIROLOKALEN HOBOKEN VZW
 
Chiro Don Bosco moest een VZW oprichten om juridisch erfpacht te verwerven over haar lokalen en een deel van het oud-Molenhof. De actieve chiroleiding met proost en volwassen begeleiding maken de meerderheid uit van de Algemene Vergadering en hun jeugdwerking blijft autonoom. Enkele personen van de oudleidingswerking OLé en twee afgevaardigden van de parochie werkten mee.
 
VERDELING VAN DE VERSCHILLENDE LOKALEN
 
Op 26 februari 2009 werd bij de notaris de VESTIGING VAN ERFPACHT tot 2050 ondertekend tussen Salesianen en de VZW. De school kreeg erfpacht over het oud café. De chiro over de zaal, de conciërgewoning en haar eigen jeugdheem. De zaal wordt tijdens het schooljaar  verhuurd aan de school. De chiro verbouwt de andere ruimten tot afdelingslokalen, keuken, magazijn en sanitair.
 
GEREALISEERDE WERKEN
 
Dankzij subsidie van de Stad Antwerpen en de gulle giften van de « Maatjes van Chiro Don Bosco » kon de VZW samen met de chirogroep volgende werken realiseren:
 
2010: Vernieuwing isolatie en dakbedekking jeugdheem
(uitgevoerd door Peter Daems, gefinancieerd door Stad Antwerpen en eigenaar Werken van Don Bosco VZW)
2010: Vernieuwing en uitbreiding centrale verwarming jeugdheem
(uitgevoerd door Peter Daems, gefinancieerd door Stad Antwerpen en « Maatjes van Chiro Don Bosco »)
2011: Bouw muur rond ons deel van de speelplaats
(uitgevoerd door T.I. Don Bosco, gefinancierd door « Maatjes van Chiro Don Bosco »)
2011: Heraanleg bestrating van ons deel van de speelplaats
(zelf uitgevoerd o.l.v. Dirk Demuys, gefinancierd door Stad Antwerpen en « Maatjes van Chiro Don Bosco »)
2011: Trap tussen zaal Molenhof en lokalen in appartement
(uitgevoerd door Maurice Verbeeck BVBA, gefinancierd door Stad Antwerpen en « Maatjes van Chiro Don Bosco »)
2011: Plaatsing nooddeuren aan zaal Molenhof
(uitgevoerd door Weber Security, gefinancierd door Stad Antwerpen en « Maatjes van Chiro Don Bosco »)
2011: Plaatsing trap naar extra lokalen
(uitgevoerd door ..., gefinancierd door Stad Antwerpen en « Maatjes van Chiro Don Bosco »)
2012: Plaatsing ramen met rolluiken
(uitgevoerd door ISP, gefinancierd door Stad Antwerpen en « Maatjes van Chiro Don Bosco »)
2012: Plaatsen muren, vloer, vals plafond in appartement
(uitgevoerd door Leiding en vrijwilligers, gefinancierd door Stad Antwerpen en « Maatjes van Chiro Don Bosco »)
 

DAGELIJKS BESTUUR
 
De Algemene Vergadering van VZW Don Bosco Chirolokalen Hoboken heeft de huidige Raad van Bestuur benoemd:
Kristof Pichal (oud-groepsleider) als voorzitter;
Kathleen Cleymans (volwassen begeleidster) als secretaris;
Kristof Vervoort (OLé) als penningmeester;
Jos Dillien als deskundige;
Kathleen Cleymans (volwassen begeleidster) als huisbewaarder.
 
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
 
Maatschappelijke zetel: Salesianenlaan 1, 2660 Hoboken
Ondernemingsnummer: 807.573.401